Studies: 'Britse variant' niet dodelijker dan het oorspronkelijke COVID-19-virus

Volgens recente studies is de zogenaamde "Britse variant" van het coronavirus B.1.1.7 besmettelijker dan de oorspronkelijke vorm, maar niet dodelijker.

De resultaten uit twee afzonderlijke onderzoeken komen tot deze conclusie. Ze zijn te vinden in de vakbladen "The Lancet Infectious Diseases" en "The Lancet Public Health". In een van de twee onderzoeken gebruikten onderzoekers van University College London PCR-tests om de hoeveelheid virus (viral load) bij geïnfecteerde mensen te onderzoeken en deze te vergelijken met de 'viral load' van ernstig zieke COVID-19 patiënten en met aan COVID-19 overleden personen. Bij de personen die positief waren getest op de zogenaamde Britse variant, vonden ze een hogere viral load. Verhoudingsgewijs stierven er echter niet meer COVID-19-patiënten die met de Britse variant waren geïnfecteerd.

De andere studie evalueerde de symptomen van COVID-19-patiënten die zich meldden via een gezondheidssysteem-app. Door genen te sequencen bepaalden de onderzoekers met welke coronavariant de positief geteste personen besmet zijn. Deze studie liet ook geen significante verschillen zien in de ernst van de ziekteverloop, maar het was niet mogelijk om de langetermijneffecten van de infectie (Long Covid) vast te stellen. De onderzoekers vonden echter een significant hogere R-waarde voor de Britse variant, die aangeeft hoeveel andere mensen een besmette persoon zal gaan besmetten.

Beide onderzoeken zijn afgelopen winter uitgevoerd in Londen en Zuid-Engeland, waar variant B.1.1.7 zich toendertijd snel verspreidde. Dienovereenkomstig konden de onderzoeksgroepen hun onderzoek baseren op een goede vergelijkbaarheid van de twee varianten. De wetenschappers geven echter toe dat aanvullende studies nodig zijn om de bevindingen verder te bevestigen.