Studentenraad spant kort geding aan tegen UvA over programma online surveilleren

De studentenraad (CSR) van de UvA spant een kort geding aan tegen het college van bestuur van de universiteit. Dit vanwege het gebruik van het surveillanceprogramma Proctorio tijdens online tentamens.

Dat is te lezen in het universiteitsblad Folia.

De software 'surveilleert' tijdens tentamens via een webcam en microfoon op het moment dat de student vanuit huis online een tentamen maakt. Zo signaleert het programma bijvoorbeeld rondslingerende boeken, mensen in de kamer en toetsaanslagen.

De UvA gebruikt Proctorio om fraude te voorkomen. Het programma analyseert de beelden en stuurt verdachte opnames naar de examencommissie, die moet beoordelen of er wel of niet is gesjoemeld.

Gebruik software
De studentenraad spant het kort geding aan om het gebruik van de software; de CSR wil dat studenten de mogelijkheid krijgen om dit te weigeren. De UvA zegt op haar beurt dat ze een 'gerechtvaardigd belang' hebben om de software te gebruiken.

Dat betekent dat de universiteit vindt dat ze geen toestemming hoeven te vragen aan studenten, omdat het belang van het gebruik van de software te groot is en tentamens niet op een andere manier kunnen worden georganiseerd. Zonder het programma zouden studenten bijvoorbeeld studievertraging op kunnen lopen.

Alternatief
CSR-voorzitter Pjotr van der Jagt zegt tegen Folia: 'Er schuilt een groot belang in het tegengaan van studievertraging, maar of alternatieve toetsvormen onmogelijk zijn, dat is een discussiepunt.'

Van der Jagt laat wel weten dat de studentenraad het bestuur niet wil afschilderen als 'boemannen die niets geven om privacy van studenten'. Toch spannen ze een kort geding aan, omdat dit vonnis overgenomen kan worden door andere medezeggenschapsraden. 'Als we hier achter gesloten deuren uitkomen is dat heel fijn, maar dan hebben alleen UvA-studenten er baat bij.'

Uit een rondgang van Folia blijkt dat er tot de zomer nog ruim tweehonderd online tentamens met Proctorio gepland staan. Het kort geding is op donderdag 4 juni om 15.30 uur in de rechtbank in Amsterdam.