Covid-19-herstelplan moet ook klimaatcrisis verder aanpakken

Terwijl de EU bezig is met haar herstel na impact van de pandemie, zeggen EP-leden dat de Green Deal centraal moet staan in elk herstelpakket. De huidige crisis en de gevolgen ervan blijven een onmiddellijke prioriteit, maar het Europees Parlement richt zich ook op een strategie voor de periode die ná de crisis komt.

In een resolutie op 17 april, zeiden EP-leden dat de EU een omvangrijk herstelpakket nodig heeft, met de Green Deal als de basis om de economie te stimuleren en klimaatverandering tegen te gaan.

Impact op CO2-uitstoot
Tijdens de strenge quarantainemaatregelen in Europa, hebben het verminderde verkeer en economische activiteiten de luchtverontreiniging teruggedrongen. Grote Europese steden hebben een grote daling in stikstofdioxide-concentraties vastgesteld, soms met de helft minder.

Het sluiten van kantoren, het stilleggen van industrie en aanzienlijk minder reizen hebben de CO2-uitstoot verlaagd. Er wordt ook een afname verwacht van het elektriciteitsgebruik tijdens het eerste kwartaal van 2020.

Door de verwachtingen over gedaald elektriciteitsgebruik en industriële activiteiten, daalde eveneens de kostprijs van emissierechten in het EU-emissiehandelssysteem (ETS) met 40% tussen midden-februari en midden-maart 2020.

EU-klimaatwet
Op 28 november 2019 verklaarde het Europees Parlement een klimaatnoodtoestand en riepen EP-leden op om alle wetgeving overeen te stemmen met de doelstelling om de klimaatopwarming onder 1,5°C te houden. De Commissie heeft in december de Green Deal voorgesteld, gevolgd door een EU-klimaatwet in maart om de EU klimaatneutraal te maken tegen 2050.

In januari wilde het Parlement echter ambitieuzere emissiedoelstellingen dan die van de Commissie om te verzekeren dat de EU haar klimaatdoelstelling bereikt.

Tijdens een vergadering met de milieucommissie van het Parlement op 15 april, zei uitvoerend vicevoorzitter van de Commissie, Frans Timmermans, dat de tijdlijn voor de klimaatwet niet zal veranderen, en hij beloofde tegen september een aangepast voorstel met een verlaging van de emissiedoelstelling voor 2030.

De klimaatwet moet goedgekeurd worden door het Europees Parlement en de Raad van Ministers voor het van kracht kan worden. Het Parlement wilt dat de EU deze doelstellingen aanneemt ruim vóór de COP26 VN-klimaatconferentie, die door de pandemie tot 2021 werd uitgesteld.