Statushouders volgen vaker mbo-opleiding en op steeds hoger niveau

Van de asielzoekers die in 2015 een verblijfsvergunning kregen, volgde 43 procent op 1 oktober 2019 onderwijs. De meesten deden dan een mbo-opleiding. Sinds 2015 volgen zij ook steeds vaker een mbo-opleiding op een hoger niveau. Dat blijkt uit nieuwe cijfers uit het onderzoek Asiel en integratie 2020 van het CBS.

Het CBS onderzoekt elk jaar in opdracht van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Justitie en Veiligheid, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport hoe het asielzoekers vergaat die vanaf 2014 in Nederland zijn aangekomen. In dit bericht zijn cijfers uitgelicht van personen die in 2015 een verblijfsvergunning asiel hebben verkregen (vergunningscohort 2015). Van deze groep mensen is in vier achtereenvolgende jaren gekeken naar hun onderwijsdeelname. Het cohort 2015 bestaat voor 66 procent uit mensen met een Syrische achtergrond en voor 19 procent uit mensen met een Eritrese achtergrond.

Vooral mbo-opleiding
Van de 32.000 statushouders die in 2015 een verblijfsvergunning asiel ontvingen (en niet zijn vertrokken of overleden) volgden op 1 oktober 2019 13.700 onderwijs. Daarvan waren 8.500 jongeren leerplichtig, zij waren 5 jaar of ouder en nog geen 18 jaar. Het totale aantal onderwijsvolgende statushouders uit dat cohort is sinds 2016 met ruim een derde toegenomen. Deze toename zit niet bij de leerplichtigen, maar bij degenen die 18 jaar of ouder zijn.

Het grootste deel van de statushouders in de middelbareschoolleeftijd (12 tot 18 jaar) volgt in eerste instantie een of twee jaar onderwijs in een internationale schakelklas in het voortgezet onderwijs. Degenen die de Nederlandse taal beheersen kunnen daarna doorstromen binnen het voortgezet onderwijs of naar het middelbaar beroepsonderwijs. Oudere leerlingen die via niet-bekostigd onderwijs Nederlands hebben geleerd, stromen daarna vaak het middelbaar beroepsonderwijs in. Het aandeel statushouders uit 2015 dat een mbo-opleiding volgt is gestegen van 6 procent in 2016 naar 55 procent in 2019.

Naar hogere mbo-niveaus
In de eerste jaren volgen deze mbo’ers met name de eenjarige entreeopleiding van het mbo (mbo-niveau 1). Dit komt waarschijnlijk omdat geen diploma vereist is om te kunnen starten met deze opleiding. Geleidelijk aan volgen steeds meer jongeren het tweede mbo niveau. In oktober 2019 volgen meer statushouders niveau 2 dan de entreeopleiding. Ook volgen steeds meer jongeren de mbo-niveaus 3 en 4. Hun aantal nam toe van 25 personen (9 procent van de statushouders op het mbo) in 2016 naar 1 010 (24 procent) in 2019.

Ook steeds meer oudere jongeren op school
Statushouders van 18 tot 23 jaar volgen vaker onderwijs naarmate ze langer in Nederland zijn. Van de 18- tot 23-jarigen uit het cohort 2015 volgde in 2016 20 procent onderwijs. In 2019 is dat 64 procent. Degenen die dan studeren volgen steeds vaker een mbo-opleiding.

Het rapport Asiel en integratie 2020 bevat naast cijfers over onderwijsdeelname van asielzoekers die vanaf 2014 in Nederland kwamen ook gegevens over hoe het hen vergaat op het gebied van onder meer wonen, arbeidsmarkt, inkomen, zorg en inburgering. In deze vierde editie van het cohortonderzoek kon voor de statushouders uit 2015 het onderwijsniveau na vier jaar bekeken worden.

Afbeelding ter illustratie (Foto: Pixabay)
Afbeelding ter illustratie (Foto: Pixabay)