Aantal asielzoekers en nareizigers licht gedaald

In 2019 kwamen 22.500 asielzoekers en 4.200 nareizende gezinsleden naar Nederland, bij elkaar een fractie minder dan in 2018. Syriërs en Eritreeërs vormen nog steeds de grootste groepen. Het aantal asielzoekers uit Nigeria en Syrië nam het meest toe. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Het aantal asielzoekers was in 2019 ruim 2.000 hoger dan in 2018, het aantal nareizigers was 2.300 lager dan vorig jaar. Het totaal aantal asielzoekers en nareizigers daalt sinds 2015.

Sinds 2013 vormen Syriërs de grootste groep onder de asielzoekers. In 2019 kwamen er 3.700 naar Nederland. Dat is ruim 700 meer dan in 2018. Zij worden gevolgd door de Nigerianen. Hun aantal nam toe van een kleine 600 in 2018 tot 2.100 in 2019.

Ook het aantal asielzoekers uit Moldavië nam in 2019 substantieel toe, met 45 procent. Zij zijn nu naar omvang de zesde groep asielzoekers. Hun aantal is met 1.205 bijna net zo groot als het aantal Turken (1.250) en Algerijnen (1.210). Het aantal asielzoekers uit Eritrea daalde in 2019 met ruim 900 tot 500 personen. Sinds 2014 vormden zij een grote groep onder de asielzoekers.

Nareizigers nog steeds vooral Syriërs en Eritreeërs
Het aantal nareizigers is in 2019 vooral gedaald doordat veel minder Syriërs en Eritreeërs als nareizend gezinslid naar Nederland kwamen. In vergelijking met 2018 kwamen er voor beide nationaliteiten 800 nareizigers minder naar Nederland. Toch zorgden beiden nog voor driekwart van de nareizigers.