Investeringen fractie hoger in augustus

In augustus was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 0,2 procent groter dan in augustus 2018, meldt het CBS. Dat is vooral te danken aan hogere investeringen in machines en personenauto’s. In vliegtuigen is daarentegen een stuk minder geïnvesteerd dan een jaar eerder.
De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. Augustus heeft een werkdag minder dan augustus 2018. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de condities voor de investeringen in oktober gunstiger dan in augustus.

Omstandigheden investeringen in oktober gunstiger dan in augustus
Het CBS publiceert elke maand over de omstandigheden voor de investeringen in de investeringsradar. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de investeringen.

De omstandigheden voor investeringen zijn in oktober gunstiger dan in augustus volgens de CBS Investeringsradar. Dat komt vooral doordat de daling van de beurskoersen ten opzichte van een jaar eerder omsloeg in een stijging en de jaar-op-jaargroei van de export groter was.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld, zo benadrukt het CBS.