Lagerhuis stemt tegen no-deal Brexit en verkiezingen

Britse parlementariërs hebben de tweede lezing van een motie aangenomen waarmee een no-deal Brexit moet worden voorkomen. Het voorstel werd met 329 tegen 300 stemmen goedgekeurd. Premier Boris Johnson zal nu vermoedelijk proberen op nieuwe verkiezingen aan te sturen. Daar is echter een tweederde meerderheid voor nodig.

Er zullen nog verschillende amendementen op het voorstel volgen. Als het gehele voorstel wordt aangenomen, is Johnson wettelijk verplicht om opnieuw uitstel van de Brexit aan te vragen. Oppositiepartij Labour wil pas akkoord gaan met nieuwe verkiezingen nadat er daadwerkelijk uitstel is verleend. De vrees is dat Johnson anders de datum van de verkiezingen, vermoedelijk medio oktober, op eigen houtje zou kunnen wijzigen om alsnog de Brexit over de deadline-datum van 31 oktober heen te duwen.

Dinsdag nam het parlement de Lagerhuisagenda over, iets dat normaliter voorbehouden is aan de regering. Dat gebeurde nadat Johnson had besloten het parlement tussen begin volgende week en medio oktober te schorsen. Het parlement probeert nu de paar dagen dat er nog gedebatteerd en gestemd kan worden te benutten om Johnsons plan om de EU hoe dan ook op 31 oktober te verlaten, te dwarsbomen.

Update 21.40 uur
Het Lagerhuis heeft definitief ingestemd met het wetsvoorstel. Dat gebeurde met 327 voor- en 299 tegenstemmen. De motie gaat nu naar het Hogerhuis. In de tussentijd probeert Johnson verkiezingen uit te schrijven. Maar oppositieleider Jeremy Corbyn weigert daarmee in te stemmen totdat de wet die een no-deal Brexit moet blokkeren door de koningin is ondertekend.

Daarmee lijkt Johnson niet aan de tweederde meerderheid te komen. Desondans  wordt er vanavond wel over gestemd.

Update 22.44 uur
Zoals verwacht heeft het Lagerhuis niet ingestemd met nieuwe verkiezingen. Met 298 voor- en 56 tegenstemmers kwam de regering 136 stemmen tekort voor de vereiste tweederde meerderheid. Er wordt gespeculeerd over een tegenzet van Johnson, maar wat die zou moeten inhouden is vooralsnog onduidelijk.

Update 23.55 uur
Johnson heeft op de uitslag gereageerd door te stellen dat Labourleider Corbyn nu "de eerste oppositieleider in geschiedenis van onze democratie is geworden die een uitnodiging voor verkiezingen heeft afgewezen."

Volgens de premier kan dit enkel betekenen dat Corbyn niet gelooft dat hij kan winnen, en zou hij eens na moeten denken of hij wel de juiste persoon is om de oppositie te leiden. Iets wat veel Labourleden overigens al sinds Corbyns aantreden vinden.

Maar binnen Labour was de afgelopen dagen veel aandacht voor het scenario dat Johnson met het vooruitzicht van verkiezingen een val wilde zetten. Indien Johnsons motie was aangenomen zou hij namelijk niet gebonden zijn geweest aan medio oktober, maar had hij de verkiezingen ook op 1 november hebben kunnen laten plaatsvinden. Daarmee had hij alsnog een no-deal Brexit kunnen afdwingen.

Corbyn wil echter wel verkiezingen steunen nadat het aangenomen voorstel dat Johnson dwingt om Brexit-uitstel aan te vragen wet is geworden. Dat is het geval indien het ook door het Hogerhuis wordt goedgekeurd en de koningin het ondertekent.