Stand van zaken onderzoek Stint-ongeluk in Oss

Ruim negen maanden na het tragische ongeluk met de Stint in Oss, is het onderzoek naar de toedracht gevorderd. Het onderzoeksteam van de politie en het Openbaar Ministerie geven met dit bericht toelichting op wat tot nu toe uit het strafrechtelijk onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk naar voren is gekomen.

Bij het ongeluk kwamen op donderdag 20 september 2018 vier kinderen (4, 4, 6 en 8 jaar) uit Oss om het leven. Een vijfde kind (11 jaar) uit Oss en de begeleidster (32 jaar) uit Heesch raakten zwaargewond.

Verhoren bestuurster en getuigen
Het onderzoeksteam heeft uitgebreid gesproken met de bestuurster van de Stint. Zij heeft verklaard dat zij het voertuig voor de spoorwegovergang tot stilstand wilde brengen, omdat er een trein in aantocht was. De Stint reageerde echter niet. Op verschillende manieren heeft zij geprobeerd de Stint te laten remmen, maar geen enkele handeling had effect. De Stint stopte niet en kwam terecht op de spoorwegovergang, waarna het tragische ongeluk gebeurde.

Tijdens het ongeluk was het druk rond de spoorwegovergang. De recherche heeft dan ook met veel getuigen gesproken. Deze verhoren bevestigen de verklaring van de bestuurster. Uit die verhoren volgt dat de bestuurster er alles aan heeft gedaan om de Stint te laten stoppen, zodat een aanrijding kon worden voorkomen.

Deskundigen
Een ander belangrijk onderdeel van het strafrechtelijk onderzoek is het technische onderzoek naar de bij het ongeval betrokken Stint. Het voertuig is uitgebreid onderzocht door deskundigen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Een evidente oorzaak van het ongeluk is op basis van dit onderzoek vooralsnog niet aan te wijzen. Janine Kramer geeft als één van de Officieren van Justitie (OvJ) leiding aan het onderzoek: “Wel kunnen wij op basis van het onderzoek concluderen dat er geen breuken zijn geconstateerd in de gasveer of de nuldraad.”

Aanvullend onderzoek
Op dit moment is het NFI doende met onderzoek naar de motorcontroller van de Stint. De Officier legt uit: “De deskundigen van het NFI willen deze ‘computer’ van de Stint goed uitlezen om te achterhalen of daarin is vastgelegd hoe de Stint kort voor het ongeluk functioneerde en of er een oorzaak is aan te wijzen”.

Daarnaast worden op korte termijn botsproeven gehouden bij een soortgelijke spoorboomopstelling. Mogelijk levert dit onderzoek meer informatie op over de invloed op de snelheid van een Stint als deze in botsing komt met een spoorboom. Dit zal niet plaatsvinden op de plek van het ongeluk, maar op een besloten onderzoeks-locatie.

Het NFI zal na het afronden van deze onderzoeken aan de rechter-commissaris rapporteren. Mogelijk dat de bevindingen nog aanleiding geven tot nader (ander) technisch onderzoek.

Arbeidsongeval
Dit ongeluk is ook aan te merken als een ernstig arbeidsongeval aangezien de bestuurster een werkneemster was van een kinderdagverblijf. Naar dit deel doet de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) onder leiding van een Officier van Justitie van het Functioneel Parket ook onderzoek. Hierbij wordt onder andere onderzocht of de werkgever een verwijt is te maken op grond van de ARBO-wetgeving. Ook dit onderzoek loopt nog.

Rol van producent
In het strafrechtelijk onderzoek wordt niet alleen gekeken naar de directe oorzaak van het ongeluk van 20 september 2018, maar wordt de Stint als product ook onderzocht. Het onderzoek richt zich onder meer op de volgende vragen: Wat is het exact voor product? Hoe staat het met de veiligheid? Waren er eerder problemen? Was dit bij de producent bekend en hoe heeft die daarop geacteerd?

Om zoveel als mogelijk antwoord te kunnen krijgen op deze vragen werden op 12 december 2018 doorzoekingen gedaan op meerdere locaties, waaronder in een bedrijfspand in Bilthoven. Op de daar aanwezige administratie is toen beslag gelegd. Gezien de omvang van dit beslag en de expertise die nodig is om de inhoud hiervan goed te kunnen beoordelen, is de expertise van het NFI ingeschakeld. “Hoewel bij het analyseren van deze gegevens gebruik wordt gemaakt van speciale software, vraagt dit gedeelte van het onderzoek veel tijd en expertise. Het behelst zeer technische materie, die bijzondere expertise vergt. De verwachting is dan ook dat de resultaten van dit onderzoek nog geruime tijd op zich laten wachten”, zo vertelt Kramer.

“Verdriet is groot”
De nabestaanden van de omgekomen kinderen en de bestuurster zijn de afgelopen weken over de tussentijdse bevindingen geïnformeerd door specialisten van de politie, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Officieren van Justitie. “Het is enorm belangrijk om nabestaanden en betrokkenen zo goed als mogelijk te informeren. Er komt veel op hen af en het verdriet is natuurlijk nog altijd immens groot. Aan alle betrokken families en de bestuurster zijn familierechercheurs en casemanagers van Slachtofferhulp gekoppeld”.

Vervolg
Ruim negen maanden na het ongeval is er veel duidelijk geworden, maar is een oorzaak nog niet aan te wijzen. Zolang het onderzoek loopt neemt het Openbaar Ministerie geen beslissing over de eventuele vervolging of seponering in het strafrechtelijke onderzoek: “Wij willen daar een zorgvuldige afweging in maken. Wanneer er meer duidelijkheid is over de resultaten van het technische onderzoek en eventuele vervolgingsbeslissingen dan communiceren wij hierover actief. Wij hopen hierover voor het einde van het jaar meer duidelijkheid te hebben”, zo besluit Kramer.