GGZ-kliniek moet beelden Thijs H. afstaan aan het OM

De GGZ-kliniek Mondriaan waar Thijs H. verbleef moet  de camerabeelden afstaan aan het Openbaar Ministerie. Dat heeft de rechter-commmisaris besloten. Hij is van mening dat in het onderzoek naar de gewelddadige dood van drie mensen, de waarheidsvinding belangrijker is dan het Medisch Beroepsgeheim, waar de kliniek zich op beriep. 

De rechter-commissaris stelt voorop dat, tot op dit moment, geen getuigen zijn gevonden die feitelijk hebben gezien dat Thijs H. de slachtoffers van het leven heeft beroofd. Technisch en forensisch onderzoek is daarom van groot belang in deze zaak waarbij drie mensen op gewelddadige wijze van het leven zijn beroofd. De gevorderde en afgegeven camerabeelden zijn van groot belang om vast te stellen in welke kleding verdachte zich op 7 mei 2019 omstreeks 17.15 uur heeft gemeld bij Mondriaan en in welke staat deze kleding was. Voorts is van belang om vast te stellen welke spullen Thijs H. bij zich had.

Ook van belang is in welke kleding hij werd teruggebracht omstreeks 23.30 uur die avond en welke kleding hij aan had toen hij ten tweede male Mondriaan kon ontvluchten op 8 mei 2019. Er bestaat geen andere mogelijkheid om achter deze belangrijke gegevens te komen, nu de kleren van de verdachte zijn gewassen.

Met de geneesheer-directeur is de rechter-commissaris van oordeel dat de camerabeelden in beginsel vallen onder het verschoningsrecht. De vraag is of in casu sprake is van bijzondere omstandigheden die maken dat het verschoningsrecht moet worden doorkruist en dat het belang van de waarheidsvinding moet prevaleren. Naar het oordeel van de rechter-commissaris is daarvan sprake.