'BOA's niet bewapenen vanwege opleidingsniveau'

Er is al lang discussie over extra verdedigingsmiddelen voor BOA's. Politiewetenschapper Jaap Timmer denkt echter dat de hele discussie verkeerd wordt ingestoken en betwijfelt bovendien of het wel gewenst is om BOA's dezelfde bevoegdheden te geven als de politie.

De Nederlandse BOA Bond pleit voor uitbreiding van het geweldsmonopolie, dat nu is voorbehouden aan de politie. Dit zodat ook BOA's gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld pepperspray en een wapenstok. "Uitbreiding is mogelijk als de BOA's bekwaam zijn en als het noodzakelijk is. De BOA's zijn bekwaam en het is noodzakelijk", licht Ruud Kuin van de BOA Bond dat verlangen toe.

Politiewetenschapper Timmer, als hoogleraar werkzaam aan de VU, denkt echter dat de discussie rond het geweldmonopolie verkeerd wordt ingestoken. De BOA's vragen namelijk om meer verdedigingsmiddelen, terwijl wapens, ook bij de politie, nooit primair bedoeld zijn om te verdedigen, meent Timmer.

"Geweldsmiddelen zijn bedoeld om het recht of de orde te handhaven. Het zijn instrumenten voor de taak die de politie of andere opsporingsambtenaren hebben. Natuurlijk hebben ook politiemensen en handhavers het recht om zich te verdedigen in omstandigheden die daarom vragen, maar dat is dus niet primair", zegt Timmer erover.

Ook betwijfelt Timmer of het gezien hun opleiding verstandig is om BOA's te bewapenen. "Politiemensen krijgen een opleiding van minimaal drie jaar op een hoger niveau. Ook daar is altijd nog discussie over het gebruik van geweldsbevoegdheden. Vragen als 'Waarom wel? Waarom niet?' Dat is lastig. Het is zeer de vraag of je mensen met een, met alle respect, lagere en veel kortere opleiding, moet belasten met die ingewikkelde vraagstukken. Ik denk dat dat niet gewenst is."