Doelloos procederen door asielzoekers aan de orde van de dag

In een uitgebreid interview in de Telegraaf doen rechter Yolanda Bosman en griffier Marcel Gunster een boekje open over de procespraktijken binnen het asielrecht. Het beeld wat naar voren komt mag gerust schokkend genoemd worden. 

Uit het interview komt duidelijk naar voren dat er volop misbruik wordt gemaakt van de vele mogelijkheden die het asielrecht biedt. Bovendien kan de Nederlandse staat er door Europese en internationale wet- en regelgeving weinig aan doen. Zo is Nederland op grond van Europese regels verplicht om de advocaten van asielzoekers te betalen. Een ander groot probleem is het recht op gezinshereniging. Ook dat is vastgelegd in Europese verdragen en daardoor bijna absoluut. Dat zorgt voor veel rechtszaken; de asielzoeker moet immers aantonen daadwerkelijk familie te zijn.

En bij die rechtzaken beginnen de problemen pas. Rechter Bosman weet al dat bij elke beslissing die ze neemt hoger beroep ingesteld zal worden. Beslist ze in het voordeel van de asielzoeker, dan zal de IND in beroep gaan. Beslist ze dat de IND juist heeft gehandeld dan gaat de advocaat van de asielzoeker in beroep. Veel zaken worden tot aan de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van het land, uitgevochten.

Maar er is meer, naast de vele asieladvocaten zijn er ook andere organisaties die er alles aan doen om procedures te traineren. Zo heeft Stichting Migratierecht Nederland, gevestigd in hetzelfde pand als Vluchtelingenwerk in Amsterdam, een uitgebreide database waarin alle succesvolle zaken eenvoudig doorzoekbaar zijn. Als de advocaat zelfs daar te lui voor is bestaat er ook nog de service van Vluchtelingenwerk. Die stichting stuurt tweewekelijks, tegen betaling, een nieuwsbrief rond met de nieuwste sluiproutes op het gebied van asielrecht. Dit alles is in het belang van de asielzoeker die zolang de procedure loopt in het AZC mag blijven wonen.

Een ander voorbeeld van de asielproblematiek speelt zich af in Den Haag. In de Bethelkerk is al ruim een maand een marathondienst gaande om te voorkomen dat de politie de kerk binnenvalt, waar zich een uitgeprocedeerd Armeens gezin bevindt. Tijdens religieuze diensten is binnentreden namelijk verboden. Ook dat is een treffend voorbeeld van hoe ver asielzoekers bereid zijn te gaan om het recht en de rechtsgang te frustreren.