'Verouderen menselijke cellen succesvol teruggedraaid'

Al sinds er mensen bestaan, in welke vorm dan ook, is één ding zeker: we verouderen. De één wordt er depressief van, de ander vindt het eigenlijk wel mooi en weer een ander kan het helemaal niks schelen, maar hoe dan ook: we verouderen.

Wetenschappers zijn natuurlijk al jaren bezig om te ontdekken waarom mensen nou precies verouderen en of dat proces misschien zelfs gestopt of teruggedraaid kan worden. Er zijn wat kleine successen geboekt op dat gebied en een nieuw onderzoek kan aan dat lijstje toegevoegd worden.

Uit het in Aging gepubliceerde onderzoek blijkt dat men er bij oude menselijke cellen in geslaagd is het verouderingsproces terug te draaien. Daarvoor werd een specifiek molecuul in de mitochondriën, de structuur van de cellen waar energie als het ware wordt geproduceerd.

Door het toevoegen van waterstofsulfide - het spul waar rotte eieren van gaan stinken - kwamen de cellen weer uit het stadium waarin ze zich niet meer kunnen vermenigvuldigen. Volgens diverse wetenschappers is dat stadium de voornaamste sleutel tot het verouderingsproces.

Volgens de auteurs is nog altijd niet precies duidelijk waarom cellen dit stadium bereiken naarmate we ouder worden, maar wel werd duidelijk dat de waterstofsulfide er voor zorgde dat het verouderingsmechanisme terug werd gedraaid, waardoor cellen zich weer konden dupliceren.

"We hopen dat het gebruik van dergelijke moleculaire gereedschappen ons uiteindelijk in staat stelt om verouderende cellen uit levende mensen te halen, waardoor we hopelijk meerdere aan leeftijd gerelateerde ziekten in één klap aan kunnen pakken", aldus de onderzoekers.

We zijn natuurlijk nog mijlenver verwijderd van het daadwerkelijk stoppen van het hele verouderingsproces, maar voor het geval het ooit lukt, stellen we alvast deze vraag: zou jij eigenlijk wel eeuwig willen kunnen leven?