WHO: stop met antibiotica bij gezonde dieren

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft veehouders opgeroepen te stoppen met het gebruik van antibiotica bij gezonde dieren omdat hierdoor de kans op resistente bacteriën toeneemt. Resistente bacteriën zijn ongevoelig voor veel antibiotica en vormen een groeiend probleem wereldwijd. Infecties met resistente bacteriën zijn moeilijker te behandelen. Antibiotica wordt in de dierenindustrie veelal gegeven om dieren sneller te laten groeien of ze preventief te beschermen tegen ziektes.

Volgens de WHO gaat in sommige landen 80 procent van alle antibiotica naar dieren. En dat moet fors lager. De FDA (Food and Drug Administration) gaat nog een stap verder en wil dat medisch belangrijke antibiotica niet mogen worden gebruikt voor groeibevordering bij dieren.

Enkele grote pluimveehouders, zoals Tyson in de Verenigde Staten, zijn al gestopt met deze praktijken. Maar globaal gezien lijkt er tot dusver weinig grip te zijn op het probleem. Wetenschappers vrezen ondertussen door het uitblijven van nieuwe antibiotica dat de wereld in het ergste geval wordt teruggeworpen op 19e eeuwse situaties, toen simpele infecties bij mensen tot de dood konden leiden.

WHO: stop met antibiotica bij gezonde dieren
WHO: stop met antibiotica bij gezonde dieren (Foto: ANP)