'Afleiding door smartphones moet stoppen'

Het verkeerd gebruik van smartphones in het verkeer moet stoppen. Daartoe tekenen 41 organisaties, waaronder de ANWB, het Verbond van Verzekeraars, het ministerie van Infrastructuur, Transport en Logistiek Nederland en Samsung, woensdag een convenant.

Het aantal verkeersdoden en ernstig gewonden neemt toe en onderzoek wijst uit dat afleiding door smartphones in het verkeer hier een grote rol bij speelt. Zo is bijvoorbeeld de kans om bij een ongeval betrokken te raken als tijdens het rijden tekstberichten worden verstuurd of andere tekst wordt ingevoerd, 23 keer hoger dan zonder deze afleiding.

Volgens minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) zijn slingerende fietsers en auto's overal. "Dat dat gevaarlijk is hoef ik niet te zeggen. Daarom is het geweldig dat zoveel partijen ervoor willen zorgen dat we tijdens het rijden onze blik op de weg houden."

Tool
Volledige concentratie op het besturen van een auto of ander vervoermiddel moet de sociale norm zijn en gangbaar gedrag worden. De organisaties willen dat elektronica in de auto, zoals de smartphone, zo worden beperkt dat alleen functies worden gebruikt die niet afleiden. Zo voegt Samsung op alle nieuwe toestellen standaard een app toe die automatisch antwoord geeft wanneer de gebruiker aan het verkeer deelneemt.

De ANWB stelt dit najaar een tool aan het personeel ter beschikking die afleiding van de smartphone in de auto of op de fiets zo klein mogelijk maakt. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu bereidt daarnaast een nieuwe campagne voor en werkt aan een verbod op appen op de fiets.

'Afleiding door smartphones moet stoppen'
'Afleiding door smartphones moet stoppen' (Foto: BuzzT)