Deel hersens ADHD-kinderen kleiner

De amygdala (een kleinere amandelvormige kern in de hersenen) is bij kinderen met ADHD kleiner dan bij kinderen zonder ADHD. Dit zou van ADHD dus een hersenaandoening maken in plaats van een psychiatrische aandoening. Dit schrijven onderzoekers van het wetenschappelijke blad The Lancet Psychiatry.

De onderzoekers hebben een vergelijkend onderzoek gedaan waarbij MRI-hersenscans van 1713 ADHD'ers werden vergeleken met 1529 scans van mensen zonder ADHD. Martine Hoogland, verbonden aan het Radboudziekenhuis in Nijmegen verklaart in het NRC: "In dat hersengebied zit de emotieregulatie, en het regelt stemmingen en impulsiviteit. De grootste verschillen in hersenvolumes die samenhingen met ADHD zagen we bij kinderen. Bij ouderen bleef de trend nog steeds bestaan, maar die was niet langer significant aanwezig."

Dit onderzoek lijkt overigens eerder onderzoek, dat kinderen over hun ADHD heen kunnen groeien, te staven. Toch valt die conclusie niet hard te maken. Het doel van dit onderzoek is om in de toekomst een diagnose te kunnen stellen aan de hand van hersenscans. Op dit moment is dat nog lastig volgens Hoogland, omdat er veel variatie is in hersenvolumes. Er is wel een duidelijk verschil tussen de gemiddelden, maar de variatie is te subtiel om een individu te kunnen diagnosticeren.