Weer speelt aardappeloogst parten

Het weer heeft dit jaar flinke invloed gehad op de aardappeloogst. Over het hele land genomen lag de aardappelopbrengst per hectare 2 procent lager dan in 2015. Het aardappelareaal was dit jaar 2 procent groter dan vorig jaar, terwijl de totale oogst van 3,3 miljoen ton even groot was als in 2015, meldde het CBS maandag.

Regionaal zijn volgens de voorlopige oogstraming de verschillen groot. In Gelderland lag de opbrengst per hectare 16,5 procent hoger dan vorig jaar. In Groningen was de opbrengst per hectare juist 16,6 procent lager. Ook in Drenthe, Overijssel, Flevoland , Noord- en Zuid-Holland was de oogst per hectare hoger. Utrecht, Zeeland, Friesland, Noord-Brabant en Limburg schreven net als Groningen negatieve cijfers.

De teeltomstandigheden waren niet optimaal door zowel droogte als natheid. In Flevoland was de opbrengst per hectare dit jaar het hoogst (50,5 ton), in Noord-Brabant en Limburg het laagst (42,9 ton).

Weer speelt aardappeloogst parten
Weer speelt aardappeloogst parten (Foto: ANP)