'Verplichte anticonceptie incapabele ouders'

Wilde een PvdA-wethouder in Amsterdam eerder deze week al een loopje nemen met het eigendomsrecht, nu is bij het CDA in Rotterdam de lichamelijke integriteit niet meer veilig. Wethouder Hugo de Jonge (jeugd, onderwijs en zorg) wil een discussie op gang brengen over (tijdelijke) verplichte anticonceptie voor vrouwen die niet in staat zijn tot verantwoord ouderschap. Het gaat om vrouwen die bijvoorbeeld verslaafd zijn, psychische problemen hebben of dakloos zijn.

Verplichte geboortebeperking is nu niet mogelijk. De Jonge wil erop aansturen dat die wettelijke mogelijkheid er wel komt. Volgens de wethouder zijn er nog te veel gevallen van mishandeling en verwaarlozing van jonge kinderen door ouders die om uiteenlopende redenen de verantwoordelijkheid niet aankunnen. In Rotterdam zouden volgens de woordvoerder van De Jonge tien à twintig ouders voor verplichte anticonceptie in aanmerking komen.

In de Maasstad begint deze maand een preventieprogramma, waarbij rond de 160 'kwetsbare' vrouwen vrijwillig anticonceptie gaan gebruiken en intensief worden begeleid. Dat worden er op termijn rond de vierhonderd. Het programma is opgezet naar voorbeeld uit Tilburg, waar sinds 2014 kwetsbare ouders worden begeleid bij het voorkomen van zwangerschappen.

Het idee van verplichte anticonceptie voor ouders die niet in staat zijn een kind op te voeden is niet nieuw. Vorig jaar kaartte Leefbaar Rotterdam de kwestie al aan en ook in 2012 gingen er onder deskundigen stemmen op voor zo'n maatregel. Dat nu het CDA ook met een dergelijk voorstel komt mag opmerkelijk genoemd worden, aangezien de meeste Christelijke stromingen nog steeds tegenstander zijn van anticonceptie. Alhoewel zelfs de Paus al eens een deurtje heeft open gezet...

'Verplichte anticonceptie incapabele ouders'
'Verplichte anticonceptie incapabele ouders' (Foto: ANP)