Werknemer vaak thuis zonder medische klachten

Zeker de helft van de werknemers die zich ziek melden, heeft geen medische klachten. Arbodienst Zorg van de Zaak concludeert dit uit de dossiers van hun bedrijfsartsen. De vereniging van bedrijfsartsen (NVAB) vermoedt zelfs dat het gaat om 70 tot 80 procent van de gevallen.

"Wij houden het op 60 procent aan de hand van de eigen dossiers", zegt Thea Hulleman, directielid van Zorg van de Zaak, naar aan leiding van een artikel in Trouw. Mensen melden zich bijvoorbeeld ziek vanwege privéproblemen, financiële problemen of omdat ze overbelast zijn door het zorgen voor een zieke ouder.

"Werkgevers weten vaak niet wat er bij de mensen speelt. Leidinggevenden moeten hier veel meer oog voor hebben, want door deze problemen raken mensen uit balans. Vaak zijn er 'vroegsignalen'. Werknemers nemen bijvoorbeeld vaker vrij of zijn vaak afgeleid op het werk. Als leidinggevenden dit al signaleren en dan met iemand in gesprek gaan en hulp bieden, kunnen er heel wat ziekmeldingen worden voorkomen."

Hulleman gelooft niet dat mensen 'bewust' thuisblijven. "Mensen kiezen hier niet voor. Niemand wil vrijwillig aan de zijlijn staan, maar er moeten vaak veel ballen hoog worden gehouden."

Werknemer vaak thuis zonder medische klachten
Werknemer vaak thuis zonder medische klachten (Foto: ANP)