Energiebedrijven counteren brief hoogleraren

Energiebedrijven in Nederland kunnen zich niet vereenzelvigen met de oproep van hoogleraren om alle kolencentrales in Nederland te sluiten. Zij stellen dat de centrales niet alleen maar vervuilen, maar in sommige gevallen zelfs uitstoot terugdringen.

In een open brief riepen 64 hoogleraren op om alle kolencentrales in Nederland te sluiten om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Volgens de uitbaters van centrales gaan zij te kort door de bocht. Onder meer wordt geen rekening gehouden met het verstoken van biomassa, als onderdeel van het klimaatakkoord, dat in kolencentrales gebeurt.

Ook zou Nederland met het sluiten meer afhankelijk worden van gas uit Rusland, hetgeen de overheid juist niet wenselijk acht. Tevens zou het sluiten van relatief schone centrales in Nederland betekenen dat elders juist verouderde, meer vervuilende installaties meer draaien.

Energiebedrijven counteren brief hoogleraren
Energiebedrijven counteren brief hoogleraren (Foto: ANP)