MoskeeŽn ontvingen onterecht subsidie

Opnieuw lijkt het erop dat het Amsterdamse moskeeverzamelgebouw De Verbinding over de schreef is gegaan. Tienduizenden euro's bestemd voor sollicitatie- en computercursussen zouden zijn doorgesluisd naar moskeeën. De plaatselijke VVD en SP willen dat het gemeentebestuur een onderzoek instelt.

In de ogen van de VVD en de SP is het zonneklaar: twee sociaal-culturele stichtingen, met een Marokkaanse en Turkse achtergrond, hebben subsidiegeld misbruikt voor doeleinden waar dat niet bestemd voor is. De scheiding van kerk en staat lijkt –wederom- te zijn geschonden.

Nu is tienduizenden euro's beschikbaar stellen om allochtone kansarmen een computer- dan wel sollicitatiecursus aan te bieden al een enorme smak geld voor iets wat niet al te duur hoeft te zijn, maar de jaarrekeningen van de stichtingen laten zien dat het geld daar helemaal niet voor gebruikt is, maar is gestopt in potjes als 'Bestemmingfonds Moskee', 'Donaties Moskee' en 'Eenmalige aanvulling eigen vermogen bestemmingsfonds Moskee'. Bovendien heeft de Turkse stichting in 2010 de huur betaald met subsidiecentjes.

VVD'er Rik Torn is niet blij: "Als blijkt dat gemeenschapsgeld is gebruikt voor gebedshuizen, moet het worden terugbetaald." Ook Peter Kwint van de SP denkt er het zijne van: "'Hoe komt geld dat mensen moet helpen een baan te vinden terecht bij een tapijtwinkel die gebedskleedjes verkoopt? Daar is de subsidie nooit voor verstrekt".

Dit is niet de eerste keer dat De Verbinding in de fout is gegaan. Ook met de financiering van het pand heeft men een miljoen euro Europees geld onterecht ontvangen. Wat in theorie een ''multifunctioneel-multicultureel centrum' moest worden, was in de werkelijkheid een gebedshuis. Iets waarvoor men nooit subsidie had mogen ontvangen.

Destijds werd het fraudekantoor van de Europese Commissie op de zaak gezet, maar na een tijdje kwamen uit Amsterdam dringende verzoeken om het onderzoek stop te zetten, want er zou immers nog wel eens iemand de schuld kunnen krijgen. Destijds was de plaatselijke PvdA de motor achter de subsidieaanvraag. Het lijkt erop dat politiek ongemak de reden is geweest om het onderzoek te laten stoppen.

Turkse moskeeën helpen voedselbanken (Foto: ANP)
Het bestuur moet met de voeten bloot