Leenstelsel is 'groot drama voor jongeren'

Jongerenorganisaties zijn teleurgesteld dat het nieuwe leenstelsel voor studenten in het hoger onderwijs doorgaat. Nu het voorstel van minister Jet Bussemaker (Onderwijs) door de Eerste Kamer is aangenomen, dreigt volgens FNV Jong een "schuldengeneratie" te ontstaan.

De jongerenbond spreekt over een "groot drama" voor jongeren van nu en de volgende generaties. "Met het afschaffen van de basisbeurs worden studenten al snel met een extra schuld van 12.000 euro opgezadeld. De private schuld van Nederland neemt daarmee jaarlijks met zo'n 1,2 miljard euro toe", vreest FNV Jong.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is evenmin blij met de uitkomst van de stemming in de Senaat. "Het ISO is verontwaardigd over het feit dat huidige studenten die een bachelor aan een universiteit volgen geen vierde jaar basisbeurs meer ontvangen terwijl ze hier aan het begin van hun studie wel recht op hadden", klaagt de organisatie.

Ook de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) laat weten teleurgesteld te zijn door het besluit van de Eerste Kamer. Voorzitter Tom Hoven spreekt over een "zwarte dag" voor het hoger onderwijs. "Studenten zullen nu enorme schulden moeten aangaan om te kunnen studeren", liet Hoven weten.

Leenstelsel is'groot drama voor jongeren'
Leenstelsel is 'groot drama voor jongeren' (Foto: ANP)