Veel vragen in Eerste Kamer over leenstelsel

De partijen in de Eerste Kamer hebben minister van Onderwijs Jet Bussemaker (PvdA) dinsdag bestookt met vragen over het nieuwe leenstelsel voor studenten. Ook de voorstanders VVD, PvdA, D66 en GroenLinks wilden nog nadere uitleg op punten waar ze zorgen over hebben.

Zo wil de PvdA dat studenten worden opgespoord die de komende tijd afhaken omdat ze het nieuwe leenstelsel niet zien zitten. Zij zouden dan alsnog moeten worden aangespoord om te studeren, vindt de partij. Ze vroeg Bussemaker of dit mogelijk is.

PvdA-senator Esther-Mirjam Sent denkt dat het aantal studenten de komende twee jaar met twee procent per jaar daalt, omdat ze opzien tegen een hogere studieschuld. Ze baseert zich daarbij op berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB). Het gaat dan om een daling van bijna 5500 studenten in het hoger onderwijs.