US: Usenetprovider maakt geen inbreuk auteursrecht

Een federale rechtbank in California heeft usenetprovider Giganews vrijgesproken van aansprakelijkheid voor auteursrechteninbreuk. De zaak was aanhangig gemaakt door pornoproducent Perfect 10, die eerder al klachten indiende tegen onder andere Amazon, Google en RapidShare.

In de zaak oordeelde de rechtbank dat Giganews niet aansprakelijk kan worden gesteld voor inbreuk op auteursrechten, en dat er geen enkele reden is om aan te nemen dat de provider zich bezig houdt met auteursrechtenschending.

Niet alleen werd directe inbreuk niet bewezen, maar er was ook geen enkel bewijs dat aan zou tonen dat Giganews indirect baat had bij auteursrechteninbreuk.

Perfect 10 klaagde ook dat Giganews niet volledig had meegewerkt aan DMCA takedown notifications. Providers en andere webdiensten zijn verplicht om inbreukmakend materiaal te verwijderen zodra zij op de hoogte zijn gebracht van dat materiaal, om zelf vervolging en aansprakelijkheid te ontlopen. De rechter oordeelde dat Perfect 10 de informatie op incorrecte wijze had aangeleverd. Zij had screenshots gemaakt van een newsreader en een zoekterm doorgegeven aan Giganews. Giganews moest vervolgens van Perfect 10 alle resultaten verwijderen.

De rechter verwerpt deze aanklacht, en stelt dat volgens de DMCA de klager elk artikel-id afzonderlijk moet melden.  De zaak heeft in totaal drie jaar in beslag genomen.