Protestanten: Koning moet 'God' zeggen

Protestantse relikneuzen zijn behoorlijk ontstemd over de voormalige prins Pils, onze huidige koning Willem-Alexander. De vorst geeft in hun ogen te weinig publiekelijk blijk van zijn geloof. De denkbeeldige luchttovenaar genaamd God komt te weinig naar voren in zijn toespraken, zo luidt het vernietigende oordeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Sommige protestanten verwarren schijnbaar een koning met een dominee. Een van hen is Karin van den Broeke, voorzitter van de PKN: "Ieder mens heeft het immers nodig om op een bepaalde manier te wortelen. Dus je gunt het de koning ook dat we kunnen horen hoe dat bij hem is. Het was mooi geweest als zijn geloof daarin doorgeklonken had", klinkt het belerend.

Vorig jaar protesteerden de protestanten al over de kersttoespraak van het opperhoofd aller Nederlanden. "De Koning wees niet op de Christus als de geboren Zaligmaker. De naam van Jezus bleef ongenoemd", klonk het van de Veluwe en andere gebieden waar Gods woord nog wet is. Uiteraard was men tevens zeer van slag over de zondagse activiteiten van het koninklijke paar.

Van oudsher is er een krachtige band tussen het koningshuis en het protestantisme. Koningen en koninginnen waren altijd protestant, iets waar die sekte aan is gaan wennen en rechten aan denkt te kunnen ontlenen.