Wilders bekogelde TK met vragen over Haags kalifaat

Geert Wilders heeft zondag een aantal vragen op de Tweede Kamer afgevuurd naar aanleiding van de Anti-IS(IS) demonstratie in de Haagse shariadriehoek de Schilderswijk.

Wilders vroeg onder meer of de Tweede Kamer enig benul had van de demonstratie, wederom de intimidatie van verslaggevers ter plaatse en de vernieling van hun apparatuur, het brullen van 'kankerjoden' en 'Allah Akbar', door vermoedelijk moslims. Ook wil Geert graag weten of de Kamer op de hoogte is van de omleiding van de protestmars op onvriendelijk verzoek van de vermoedelijke moslims en de ME-show die daarop volgde.

In een volgende vragenraid die de PVV-leider afschoot op de Tweede Kamer wilde hij graag weten of de kalifaataanvraag al gehonoreerd was, de Schilderwijk nog wel Nederlands grondgebied was en of de sharia daar al was ingevoerd.

De PVV-baas stelde vervolgens dat als er geen sprake zou zijn van een kalifaat, waarom de Nederlandse demonstranten dan moesten wijken voor de pro-moslimseparatisten en waarom die separatisten dan niet weggeveegd werden om de Nederlanders vrije doorgang te verlenen voor hun goedgekeurde mars op de daarvoor goedgekeurde route.

Het eindsalvo bevatte vragen als: of de Tweede Kamer bereid was om de gewelddadige kalifaatseparatisten in de Schilderswijk, maar ook elders in Nederland, uit te zetten en het grondgebied weer aan Nederland terug te geven. En indien nee, het vriendelijke verzoek om dan maar samen met burgemeester van Aartsen op te hoepelen uit Nederland.

Over een reactie van de Tweede Kamer op dit vragenvuur wordt niet gesproken op de PVV-site.