Moslims: 'Sharia gaat boven de wet'

Een onderzoek van het Wissenschaftszentrum Berlin liegt er niet bepaald om. Research in zes Europese landen leert namelijk dat 73 procent van de daar aanwezige moslimgemeenschap de wetten van Allah belangrijker vindt dan de wetten van de staat.

In Duitsland, Frankrijk, Nederland, België, Oostenrijk en Zweden is 79 procent van de ummah van mening dat joden niet te vertrouwen zijn. 60 procent van hen is voor een terugkeer naar de oorspronkelijke islam, wat dat ook moge zijn.

Volgens het onderzoek mag 44 procent van de moslims in Europa als fundamentalistisch beschouwd worden. Een procentje meer is er trouwens van overtuigd dat het westen erop uit is de islam te vernietigen. 69 procent van hen wijst homoseksualiteit af. Verder valt op dat jongeren klaarblijkelijk een stuk vaker fundamentalistisch zijn dan hun ouders of grootouders.

Het verschil met christelijke gelovigen lijkt behoorlijk groot te zijn. Zo vindt (toch nog) 13 procent van de christenen dat Gods wetten boven die van staat gaan. 9 procent is van mening dat je joden niet moet vertrouwen en 13 procent beschouwt zichzelf als tegenstander van homofilie.

Het onderzoek leert verder dat het demoniseren van andere levensbeschouwingen een integraal onderdeel van de islam is. Hierbij valt vooral de onverholen en extreme jodenhaat op. De onderzoekers zijn van mening dat de Koran de joden van allerlei dingen beschuldigt: zo hebben joden verharde, gesneden harten, hebben ze profeten gedood, liegen ze veel en bovendien hebben ze Gods eigen woord bewust verkeerd uitgelegd. Ook maken ze zich schuldig aan woeker, roven ze geld en geloven ze niet in het hiernamaals. Er wordt in dit boekje naar dit volk structureel verwezen als 'apen en varkens' en meer leuks. De islamitische eindtijdprofetie voorspelt dan ook een totale vernietiging van het volk van David.

Ook de christenen komen er niet best af. Het centraal stellen van de Drievuldigheid en het idee van een Goddelijke Jezus wordt gezien als een vervalsing van het oorspronkelijke Woord en dienen ongelovigen zich te bekeren tot de ware religie, want anders…

Een eerder onderzoek dat werd gehouden onder 44.000 scholieren van niet-westerse afkomst laat zien dat veel mensen die de islam belijden, minder goed integreren dan leeftijdsgenoten die een ander geloof als hobby erop na houden.