Senaatsvoorzitter tempert afschaffingsdrift Zijlstra

Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol (VVD) ziet het belang van de senaat nog altijd in. Ze reageerde zondag in het televisieprogramma Jinek op het pleidooi van haar partijgenoot en fractievoorzitter in de Tweede Kamer Halbe Zijlstra, die vindt dat de senaat moet worden afgeschaft als die zich te politiek opstelt.

"Waar ontleen je deze gedachte aan?. Wat hebben wij anders gedaan dan voorheen?", vroeg Broekers-Knol zich af. "Laat het nou maar rustig betijen", vervolgde de senaatsvoorzitter, die Zijlstra nog niet over de kwestie heeft gesproken. "De soep wordt niet zo heet gegeten als ie wordt opgediend."

De coalitie van VVD en PvdA heeft momenteel geen meerderheid in de Eerste Kamer. Daardoor zijn de regeringspartijen afhankelijk van partijen als D66, de ChristenUnie en de SGP, die daardoor eisen kunnen stellen. De Eerste Kamer heeft geen toegevoegde waarde als deze steeds het werk van de Tweede Kamer ondermijnt, zei Zijlstra vorig jaar. De voornaamste taak van de Eerste Kamer is wetsvoorstellen te controleren op kwaliteit. Zijlstra zei ervan uit te gaan dat de senaat die rol oppakt, omdat anders een 'onbestuurbare' situatie zou ontstaan.

"Er wordt in werkelijkheid heel goed geluisterd naar elkaars argumenten", bracht Broekers-Knol in tegen die redenering. Zij wees erop dat het van belang is dat ook de 'wijze' mensen in de senaat zich nog eens over wetsvoorstellen buigen. "De enige club die het eindproduct beoordeelt met wijzigingen, met amendementen is de Eerste Kamer", verdedigde de politica de senaat. "En we kunnen dan zeggen dat er iets juridisch niet klopt. Alle partijen zijn ermee bezig dat er zo goed mogelijke wetgeving komt in Nederland."

Broekers-Knol ging ook in op Prinsjesdag, de dag waarop traditioneel bekend wordt gemaakt hoe de begroting voor het jaar daarop eruitziet. Dat is minder zinvol nu de Europese Commissie al eind april inzicht wil hebben in de cijfers. "Prinsjesdag blijft, maar het kan veel meer een visionair beleidsverhaal worden", gaf de senaatsvoorzitter als suggestie voor de invulling van de derde dinsdag van september. "Ik denk dat je toch meer naar de horizon zou kunnen kijken."