'Verbied jongensbesnijdenis'

De jongerenafdeling van de VVD, de JOVD, pleit in Trouw voor het verbieden van het besnijden van minderjarige jongens wanneer daar geen medische noodzaak toe bestaat. Gesteld wordt dat deze vorm van genitale mutilatie niet valt onder de vrijheid van religie, maar daar juist lijnrecht tegen ingaat.

Jaarlijks worden in Nederland zo’n tienduizend minderjarige jongetjes om religieuze redenen genitaal gemutileerd. Niet zelden leidt dat tot gezondheidsproblemen als een vernauwd plasgaatje, maar ook veel ernstigere complicaties kunnen voorkomen. In alle gevallen leidt besnijdenis van jongens tot een verminderde seksuele beleving.

De JOVD herkent een tegenstelling tussen de manier waarop de wetgever omgaat met meisjes- en jongensbesnijdenis. Dat eerste is in Nederland sinds 1993 verboden, maar jongensbesnijdenis is nog altijd legaal. Opmerkelijk, meent de JOVD, aangezien het beide zeer ingrijpende, maar vaak volstrekt nutteloze ingrepen zijn.

Bovendien zou besnijdenis volgens de JOVD juist lijnrecht ingaan tegen de vrijheid van religie. Heel jonge kinderen hebben namelijk nog geen bewuste religieuze keuze kunnen maken, maar ze worden wel namens die religie voor het leven getekend.

In 2009 sprak een ruime meerderheid van kinderurologen zich al uit tegen dergelijke praktijken, maar tot concrete actie tegen deze geaccepteerde vorm van kindermutilatie heeft dit nog niet geleid. Vooralsnog blijven religieuze ouders dus nog gemachtigd om niet alleen de hersenen van hun kinderen, maar ook de penissen van hun pasgeboren zonen ernstig te mishandelen.