PVV op islamitische heksenjacht in Gelderland

De Gelderse PVV is een onderzoek gestart naar de aanwezigheid van islamitische instituten in Gelderland. De partij wil op deze manier inzicht verkrijgen in de relaties tussen organisaties, subsidiestromen en de islam.

Om de benodigde gegevens te verkrijgen maakt de PVV Gelderland gebruik van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Fractieleider Marjolein Faber vertelde dat de provincie Gelderland de eerste is die deze 'eer' te beurt valt.

Het onderzoek richt zich op islamitische scholen, moskeeën, koffiehuizen en buurtcentra. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om beleid te ontwikkelen voor het terugdringen of uitbannen van islamitische invloeden in de Gelderse samenleving, zo meldt het WOB-verzoek.