VVD: niet doorschuiven maar aanpakken

De VVD wil de komende vier jaar voor 24 miljard euro bezuinigen op de overheidsuitgaven. Het overheidstekort moet daarmee worden weggewerkt.

Een bedrag van 3 miljard wil de partij extra uitgeven aan onder meer meer agenten (250 miljoen euro per jaar), meer wegen (ook 250 miljoen per jaar) en het onderwijs. Netto blijft zo een bezuiniging van 21 miljard over, onder meer in de sociale zekerheid, de zorg en door te snijden in het aantal ambtenaren. Ook moet het budget voor ontwikkelingshulp met 3 miljard gekort worden.

Voor lastenverlichting trekken de liberalen 5 miljard euro uit. Dit geld wordt vooral gebruikt om werken goedkoper te maken door het verhogen van de arbeidskorting. Spaargeld tot 35.000 euro moet niet meer worden belast.

Dat staat in het concept-verkiezingsprogramma Niet doorschuiven maar aanpakken, dat de VVD vrijdag heeft gepresenteerd. Belangrijkste doelstellingen van het programma zijn het sterker maken van de economie en het saneren van de overheidsfinanciën. Het legt de nadruk op een kleinere overheid. Die is ondanks de ingrepen van het kabinet-Rutte nog steeds te groot.

Het programma hamert erop dat de eurolanden zich aan de begrotingsafspraken houden. Zo niet, dan moeten ze beboet worden en uiteindelijk zelfs de eurozone verlaten.

Veel accent krijgen verder de veiligheid en de integratie. Naast extra agenten moeten er zwaardere straffen komen voor criminelen. De komst van kansarme immigranten moet verder teruggedrongen worden.