Hof VS: direct eind aan 'Don't ask, don't tell'

Een Amerikaans hof van beroep heeft woensdag bepaald dat de Amerikaanse regering direct een eind moet maken aan het handhaven van het 'Don't ask, don't tell'-beleid, de wet die het homoseksuele militairen verbiedt openlijk voor hun geaardheid uit te komen. Nu de Amerikaanse regering heeft geconcludeerd dat het beleid indruist tegen de grondwet, is het niet langer geoorloofd de handhaving van het homobeleid door te zetten.

Een lagere rechtbank bepaalde vorig jaar dat het verbod ongrondwettig was. De Amerikaanse regering ging tegen deze uitspraak in beroep. Het hof van beroep bepaalde destijds dat het 'Don't ask, don't tell'-beleid gehandhaafd bleef zodat de regering tijd had om over de kwestie na te denken.

De Amerikaanse Senaat stemde vorig jaar december in met het schrappen van de omstreden wet. Woensdag draaide het hof de uitspraak terug. "De regering kan niet langer voldoen aan de eisen voor de instandhouding", aldus de rechtbank.

Wanneer het beleid nu precies wordt afgeschaft is niet duidelijk. Een van de advocaten die streed voor afschaffing van het verbod waarschuwde homoseksuele militairen wel, niet gelijk naar buiten te treden over hun geaardheid.