'Statenleden vinden andere indeling provincie goed'

De huidige leden van de Provinciale Staten vinden het prima als de provincies anders worden ingedeeld. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om samenwerking van de besturen van een Randstadprovincie van Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht of het laten samensmelten van meerdere provincies, meldt BNR Nieuwsradio maandagavond na een enquête onder de zittende Statenleden.

In totaal 64,3 procent van de Statenleden geeft aan dat de samenstelling van provincies anders kan. Over hoe de provincies er precies uit moeten komen te zien, verschillen ze echter van mening.

Vooral over Friesland, Limburg en Zeeland wordt aangegeven dat de identiteit van de provincie behouden moet blijven. Dat staat het samenvoegen van meerdere provincies echter niet in de weg, vindt VVD-Statenlid in Drenthe Albert Kerstholt. "Twaalf provincies, dat kan best veranderen in vier of vijf landsdelen."

Voor de enquête werden alle 564 zittende Statenleden benaderd. De helft vulde de vragenlijst in.