'Provincies functioneren gebrekkig'

De provincies functioneren gebrekkig en de politieke controle is vaak ver onder de maat. Dat schrijft De Volkskrant op basis van rapporten van de provinciale rekenkamers.

Statenleden in de provincies kunnen het provinciebestuur niet goed controleren omdat ze te weinig informatie hebben om in te schatten of het beleid goed wordt uitgevoerd. De provinciebestuurders geven op hun beurt te weinig leiding. Daardoor verloopt de samenwerking met gemeenten en uitvoerende instanties soms stroef.

In ruim de helft van de 211 rapporten spreken de rekenkamers een negatief oordeel uit, inventariseerde de krant. Slechts 23 keer trekken de rekenkamers een positieve conclusie.

Vooral op het gebied van de begroting en de geldstromen is er bij de provincies nog veel voor verbetering vatbaar. De rekenkamers hebben ook kritiek de op aanleg en onderhoud van infrastructuur en de gebrekkige controle door de provinciale staten.

Groningen en Noord-Brabant krijgen de meeste kritiek. Zo concludeerde de rekenkamer dat 32 ambtenaren in de provincie Noord-Brabant een te hoge ontslagvergoeding kregen.

Provincies moeten hun beleid sinds 2006 laten controleren door een rekenkamer. Uit de rapporten zijn volgens de krant geen conclusies te trekken over het functioneren van de politieke partijen.