Links presenteert alternatieve plannen

De PvdA, de SP, D66 en GroenLinks hebben donderdag hun gezamenlijke bezuinigingsplannen ontvouwd. Ze dienen deze alternatieve begroting tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen in als antwoord op de tijdens Prinsjesdag gepresenteerde kabinetsplannen. De vier partijen willen dat onder meer de bezuinigingen op inburgering, kinderopvang, onderwijs en politie teruggedraaid worden.

De vier partijen komen met een alternatief voor 1,3 miljard euro van de 3,2 miljard euro die het demissionaire kabinet presenteerde. Ze willen besparen op Defensie, onder meer op het gevechtsvliegtuig JSF. Ook willen ze dat de vennootschapsbelasting voor grotere bedrijven in 2011 niet verlaagd wordt en moet het samenvoegen van ministeries de overheadkosten aanzienlijk verminderen. Bovendien moet de doorwerkbonus afgeschaft worden, omdat deze niet tot hogere arbeidsparticipatie leidt.

Woensdag leek het er nog op dat de 'linkse samenwerking' in een vroeg stadium te stranden. D66 liet weten niet geassocieerd te willen worden met de 'socialistische koers' van de drie andere partijen. Van een gezamenlijke tegenbegroting kon dan ook geen sprake zijn. Het plan dat dinsdag en woensdag bij de Algemene Financiële Beschouwingen als motie wordt ingediend heet dan ook geen tegenbegroting maar alternatief bezuinigingsvoorstel.

Dat er slechts voor 1,3 miljard euro alternatieven worden geboden komt omdat de vier partijen het niet met alle plannen van het CDA en de ChristenUnie oneens zijn. Volgens PvdA-Kamerlid Diederik Samsom is de overige 1,9 miljard euro wel goed ingevuld.