Gratis parkeren gehandicapten voorbij

Gehandicapten kunnen toch niet overal gratis parkeren. De Eerste Kamer heeft vandaag een initiatiefwet hiertoe van Tweede Kamerlid Marjo van Dijken (PvdA) verworpen. Het voorstel werd met 37 tegen 26 stemmen verworpen; CDA, VVD, ChristenUnie, D66 en SGP stemden tegen.

Van Dijken wilde met een wijziging van de Gemeentewet een einde maken aan het onoverzichtelijke parkeerbeleid voor gehandicapte automobilisten. In sommige gemeenten mogen zij nu al overal gratis parkeren, terwijl andere plaatsen zelfs parkeergeld vragen voor officiële invalidenparkeerplaatsen. Mensen met een gehandicaptenkaart moeten voortaan overal gratis kunnen parkeren, vindt de PvdA'er.

De Senaat denkt hier echter anders over. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel bleek al dat een meerderheid van de senatoren vindt dat gemeenten zelf moeten blijven bepalen of zij wel of niet vrijstelling verlenen aan gehandicapte automobilisten.

Gratis parkeren gehandicapten sneuvelt
Gratis parkeren gehandicapten sneuvelt (Foto: Novum)