Duizenden leraren tegen kortere vakantie

Duizenden leraren hebben hun handtekening gezet tegen de voorgenomen inkorting van hun zomervakantie. De docenten zijn er volgens de nieuwe vakbond Leraren in Actie (LIA) niet van overtuigd dat een kortere vakantie voor een lagere werkdruk zorgt. Leraren kunnen tot 15 maart tekenen. De handtekeningen worden aan de Kamer aangeboden als het definitieve plan wordt gepresenteerd.

Staatssecretaris van Onderwijs Marja van Bijsterveldt (CDA) wil vijf extra werkdagen voor docenten invoeren, zonder dat daar extra salaris tegenover staat. Voor leerlingen blijven dit vrije dagen, omdat de dagen zijn bedoeld voor vergaderingen. Zo wordt de werkdruk volgens haar beter over het schooljaar verdeeld.

De plannen krijgen veel kritiek. Drieduizend leraren stuurden eerder al een protestmail. De SP concludeerde halverwege vorig jaar uit een onderzoek onder ruim veertienhonderd leraren dat acht op de tien leraren tegen zijn. De partij wees er toen op dat de regering draagvlak als voorwaarde voor de maatregel had gesteld.

LIA kondigt aan dit schooljaar nog acties te organiseren als de vakantie toch wordt ingekort.