Nederland stoort zich aan Belgisch pardon

Europarlementariërs van CDA, PVV en VVD veroordelen de legalisering van tienduizenden illegalen door België. Zij vrezen dat een deel zich uiteindelijk in Nederland vestigt en dat de pardonregeling extra illegalen aantrekt.

'Dit is een negatieve ontwikkeling', zegt CDA-europarlementariër Van de Camp. 'Het nieuws zal Afrika snel bereiken waardoor er nog meer bootjes met mensen naar de Europese kusten komen.' Barry Madlener (PVV) vindt het Belgische besluit 'verschrikkelijk'. De VVD meent dat het haaks staat op eerdere afspraken in EU-verband om niet langer grote groepen illegalen van papieren te voorzien.

Het afgelopen weekeinde bereikte de Belgische regering een akkoord over een nieuwe pardonregeling. Illegalen die al jaren wachten op verblijfspapieren en redelijk geïntegreerd zijn, mogen blijven. Hoewel de verantwoordelijke staatssecretaris per geval beslist, zijn de criteria algemeen gesteld. De regering noemt geen aantallen, maar ingewijden zeggen dat zeker 50 duizend illegalen een verblijfsvergunning krijgen.

Hans van Baalen (VVD) sprak maandag over 'ergerlijk gedrag' van de Belgische regering. Hij wil dat het Nederlandse kabinet zijn Belgische collega's 'tot de orde roept'. Van Baalen: 'Na verloop van tijd mogen deze nieuwe Belgische burgers zich overal in de EU vestigen. Je zult zien dat ze vooral bij ons in Noord-West-Europa neerstrijken.' De VVD'er wil dat er Europese regels komen voor het legaliseren van illegalen. 'De soevereiniteit op dit punt bestaat toch al niet meer. Die geven we dus ook niet op.'

Ook volgens Van de Camp is het 'op den duur het onontkoombaar' dat er Europese regels voor pardonregelingen komen. CDA en VVD pleiten voor strenge regels om de immigratie af te remmen.

GroenLinks en D66 daarentegen willen juist een ruimhartig Europees pardonbeleid. Beide partijen benadrukken dat zo'n beleid gepaard moet gaan met maatregelen om meer immigranten legaal in de EU te laten werken. Sophie in 't Veld (D66): 'Het is bezopen dat de EU eerst een hoge muur optrekt om vervolgens de illegalen die er toch overheen klimmen te legaliseren. We moeten meer ruimte bieden aan legale immigratie.'

Judith Sargentini (GroenLinks) is verheugd over het Belgische besluit. 'Het geeft 50 duizend illegalen de kans op een menswaardig bestaan. Dat vind ik geweldig.'

De PVV wil de gelegaliseerden de toegang tot Nederland ontzeggen. Madlener: 'Hoe weet ik nog niet, maar dit mag niet gebeuren. Dit is hét bewijs dat we geen Europees asielbeleid moeten krijgen .'

PvdA-europarlementariër Emine Bozkurt vindt het nog te vroeg voor Europese regels. Het Nederlandse ministerie van Justitie wil eerst het Belgische besluit bestuderen alvorens een reactie te geven. Afgelopen jaren gaf het kabinet-Balkenende een verblijfsvergunning aan 27 duizend illegalen die al lang op een beslissing over hun aanvraag wachtten.

 


Nederland stoort zich aan Belgisch pardon  (foto: DAG)