Examenvraag 'afgekeurd' na klachten

Het LAKS kreeg veel klachten binnen over een vraag in het examen Aardrijkskunde voor het vmbo. Het ging om een vraag waarin drie woorden (huishoudens; industrie; landbouw) in drie zinnen moesten worden ingevuld. In het correctievoorschrift bleek echter dat er maar twee woorden voor de drie zinnen werden gebruikt.

Het woord "landbouw" werd twee keer gebruikt, "industrie" één keer en "huishoudens" helemaal niet. Het LAKS vond dit erg misleidend, het is immers gebruikelijk dat alle woorden voor de zinnen worden gebruikt. Natuurlijk, er staat nergens dat dit moet, maar het is wel de meest voorkomende manier. Hierdoor zijn kandidaten als het ware om de tuin geleid.

Deze klacht is door het LAKS doorgespeeld aan de CEVO, die verantwoordelijk is voor de examens en de normering bepaalt. De CEVO was het met het LAKS eens. Ze hebben deze vraag "'afgekeurd' als gevolg op de melding", zo verklaren ze. Dit betekent dat de vraag automatisch voor alle kandidaten goed gerekend wordt.

Het LAKS is verheugd over deze actie, de kandidaten waren in eerste instantie benadeeld maar dat is nu recht gezet. Het blijkt maar weer eens dat klagen toch echt zin kan hebben.

Ook op ons forum maken users melding van deze klacht.