'80% ijsberen verdwenen binnen 50 jaar'

Volgens het WWF (World Wide Fund for Nature) is het slechts een kwestie van tijd voordat de ijsbeer geheel van de aardbodem verdwijnt. Door velen wordt aangenomen dat de opwarming van de aarde veroorzaakt wordt door de massale koolstofdioxide-uitstoot. Dit zorgt ervoor dat het ijs waarop de beren leven langzaamaan smelt. Uit een onderzoek is gebleken dat naar verwachting 20.000 van de 25.000 ijsberen binnen vijftig jaar verdwenen zullen zijn. Het fonds pleit daarom ook voor snelle maatregelen zodat het uitsterven voorkomen kan worden.

"De belangrijkste maatregel die we moeten nemen is het voorkomen van de verdere klimaatsverandering", aldus ijsbeercoördinator van het WWF Geoff Tork. "Anders zal de leefomgeving van deze beer helemaal verdwijnen. Normaal focussen we ons vooral op de jacht en andere 'irrelevantere' dreigingen, maar deze vallen in het niet vergeleken bij de opwarming van de aarde."

Er is kans dat er een redding gaat komen. In 1973 hebben namelijk vijf landen uit het Noordpoolgebied een overeenkomst getekend waarin staat dat ze de ijsbeer zullen redden wanneer dit nodig is. Deze week zullen deze landen voor het eerst in 25 jaar formeel bijeenkomen in Noorwegen. Het WWF zal bij deze ontmoeting dan ook een actieplan presenteren voor het redden van de ijsbeer.