Vadercentra helpen allochtone man bij emancipatie

Het kabinet trekt 2,4 miljoen euro uit voor het opzetten van vadercentra voor allochtone mannen. In deze centra kunnen allochtone vaders terecht met problemen die zij ondervinden bij het emancipatieproces van vrouwen, meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gisteren.

Opvattingen van mannen uit traditionele milieus belemmeren de emancipatie, participatie en integratie van vrouwen, stelt het ministerie. In de vadercentra kunnen allochtone vaders 'kennis en vaardigheden opdoen' over het emancipatieproces van hun vrouwen en dochters.

Volgens het ministerie voelen allochtone mannen zich tekort schieten in hun maatschappelijke positie en zien zij de emancipatoire vooruitgang van hun vrouwen en dochters als een bedreiging. Ze zijn bang om nog meer achterop te raken. In de vadercentra leren ze om met elkaar over deze gevoelens te praten en worden oplossingen aangedragen voor hun problemen.

In Den Haag bestaat al een vadercentrum. De ervaringen hiermee zijn positief, meldt het ministerie. Volgend jaar wordt bekeken hoe deze centra structureel gefinancierd kunnen worden.