Bush waarschuwt Moskou zich aan bestand te houden

De Amerikaanse president George Bush heeft woensdag op een persconferentie in het Witte Huis gezegd bezorgd te zijn over Russische schendingen van het staakt-het-vuren in Georgië. Hij eiste dat Rusland al zijn militaire activiteiten in de voormalige Sovjet-republiek staakt en de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Georgië respecteert.

Bush kondigde aan dat hij zijn minister van buitenlandse zaken Condoleezza Rice naar Parijs zal sturen om met bondgenoten over de ontwikkelingen in de Kaukasus te overleggen. Rice zal daarna doorvliegen naar Tbilisi.  Rice zal in Parijs spreken met de Franse president Nicolas Sarkozy. Frankrijk speelt als roulerend voorzitter van de Europese Unie een cruciale rol in de crisis. Sarkozy bezocht dinsdag Moskou, waar hij de Russische president Dmitri Medvedev wist te bewegen tot instemming met een Europees voorstel voor een staakt-het-vuren.

Rice zal in Tbilisi uiting geven aan de Amerikaanse solidariteit met de democratisch gekozen regering van de Georgische president Michail Saakasjvili, zei Bush. De Amerikaanse president zei ook dat Rusland de Verenigde Staten en andere landen in staat moet stellen humanitaire hulp in Georgië te verlenen. Daarbij worden zowel Amerikaanse vliegtuigen als marinevaartuigen ingezet, kondigde Bush aan.

Bush zei dat de wereldwijde reputatie van Rusland in het geding is en dat Moskou de schade in de betrekkingen met de VS, Europa en andere landen moet herstellen. Hij beklemtoonde dat Moskou zijn beloften dient na te komen en ook zelf stappen dient te zetten om de crisis te beëindigen.

De regering-Bush besloot dinsdag tot een boycot van een ontmoeting in Brussel van de Noord-Atlantische Raad, die op verzoek van Moskou voorbereidingen trof voor topoverleg met Rusland. Verder werd samen met Groot-Brittannië en Frankrijk besloten af te zien van marine-oefeningen met Russische marineschepen, die vrijdag zouden beginnen. De oefeningen zijn een traditie die zo'n tien jaar geleden werd begonnen. Normaal nemen ongeveer duizend mariniers van de vier landen aan de oefeningen deel.

Een andere maatregel die wordt overwogen is het royeren van Rusland als lid van de G8, die daardoor zou worden gereduceerd tot G7. Sinds het uitbreken van de crisis, zes dagen geleden, kwam de G7 kwam al enkele malen op ministersniveau bijeen en werd Rusland gepasseerd. Nog een andere optie is het schrappen van de uitnodiging aan Rusland om toe te treden tot de dertig landen tellende OESO.

Oekraïne zette ondertussen zelf stappen. De Oekraïense president Viktor Joesjtsjenko vaardigde een decreet uit op grond waarvan Russische marinevaartuigen die sinds vrijdag betrokken zijn bij de blokkade van de Zwarte Zeekust van Georgië niet automatisch mogen terugkeren naar hun thuishaven Sevastopol. Voortaan moeten zij tien dagen vooraf vergunning vragen. Het Oekraïense ministerie van buitenlandse zaken zei zondag al dat Kiev zich het recht voorbehoudt Russische schepen bij terugkeer naar de haven te weren, omdat Oekraïne geen partij wil worden in het conflict met Georgië.