'Lang achter pc: rsi-risico niet groter'

Langdurig achter de pc zitten verhoogt de kans op rsi niet. Stefan IJmker concludeert dit naar aanleiding van zijn onderzoek naar rsi-klachten in relatie tot computergebruik. Morgen promoveert hij aan de VU medisch centrum in Amsterdam.

Tot nu toe werd er algemeen aangenomen dat langdurig computergebruik een oorzaak van arm-, nek- en schouderklachten, beter bekend als rsi, kon zijn. IJmker volgde twee jaar lang 2.000 kantoormedewerkers om een verband aan te tonen tussen rsi en computergebruik. De onderzoeksgroep vulde elke drie maanden een vragenlijst in en een programma op hun pc registreerde hoeveel tijd er met de computer werd gewerkt.

De resultaten toonden aan dat er geen direct verband bestaat tussen hoeveel tijd er aan computerwerk wordt besteed en rsi-klachten. Mensen die geen zin hebben in het werk en eentonig werk uitvoeren, hebben wel een verhoogde kans op rsi-klachten. Ook als mensen in het verleden rsi-klachten hebben gehad, lopen zij meer kans op nieuwe klachten; tot wel vierhonderd procent.

Een combinatie van (negatieve) factoren speelt ook een grote rol bij het al dan niet ontwikkelen van rsi-klachten. Het gaat dan met name om weinig variatie in werktaken, computer en telefoon tegelijk gebruiken, lage waardering van het werk, overmatige toewijding aan het werk en doorwerken tijdens de pauze. IJmker adviseert om negatieve factoren allemaal tegelijk aan te pakken.