Ieren wijzen EU-verdrag af

De Ierse bevolking heeft het hervormingsverdrag van de Europese Unie verworpen. Dat meldde de Ierse publieke omroep RTE vandaag.

Van de kiezers stemde 54 procent tegen en 46 procent voor het zogeheten Verdrag van Lissabon dat de EU vanaf 2009 democratischer moest maken en soepeler moest laten functioneren.

Nieuwe crisis
Nu de Ieren het hervormingsverdrag hebben weggestemd, kan dat de Europese Unie in een nieuwe crisis storten. Elk van de 27 EU-landen moet instemmen met het verdrag voor het in werking kan treden.

Ierland is het enige land waar de bevolking zich in een referendum mocht uitspreken over het document. De voorloper van het Verdrag van Lissabon, de Europese Grondwet, sneuvelde toen Franse en vervolgens Nederlandse kiezers het in 2005 afwezen.

Minister-president Jan Peter Balkenende noemt het in een eerste reactie ''teleurstellend'' dat de Ieren nee hebben gestemd, maar hij wil niet spreken van een crisis. Hij wacht af wat de Ierse regering gaat doen. Volgende week wordt de kwestie besproken in de Europese raad.

Ondertussen gaat Nederland volgens Balkenende gewoon  door met de ratificatie van het Verdrag van Lissabon. De Tweede Kamer nam het verdrag op 5 juni aan. De Senaat wil de behandeling nog voor het zomerreces afronden.