SGP met Polen tegen anti doodstrafdag

De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP), de enige partij in de Tweede Kamer die voor herinvoering van de doodstraf is, steunt de Poolse regering in diens strijd tegen de eerste 'Dag tegen de doodstraf' die de Europese Unie en de Raad van Europa op 10 oktober willen houden.

Polen ligt op het laatste moment dwars bij de voorbereiding van de 'Europese Dag tegen de Doodstraf'. De EU-ministers van Justitie moeten het initiatief over tien dagen bekrachtigen en daarvoor is unanimiteit nodig. De Poolse regering wil dat de EU-ministers óók abortus en euthanasie afwijzen. Dit als tegenprestatie voor het feit dat Polen bij aansluiting tot de EU zich absoluut tegen de doodstraf moest uitspreken, terwijl men dat eigenlijk niet is.

Alle andere EU-lidstaten zijn echter van mening dat een verklaring tegen de doodstraf niet bedoeld is om zich ook uit te spreken tegen abortus en euthanasie.

De SGP geeft Polen echter gelijk. Tweede-Kamerlid Kees van der Staaij: ''Afgezien van het feit dat de doodstraf in bepaalde gevallen legitiem is: waarom heeft men dit thema gekozen? In alle lidstaten is het opleggen van de doodstraf toch uitgesloten? Wij zien meer in een 'Europese Dag voor het leven'. Dan kan de focus worden gericht op alle aspecten van het recht op leven, inclusief de praktijk rond abortus en euthanasie.''

-
De visie van de SGP op de doodstraf berust op wat de Bijbel volgens de partij zegt over de roeping, die de overheid heeft tot herstel van het geschonden recht. De mens is geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. Vanuit dit vertrekpunt - de hoge waardigheid van de mens als beelddrager van God - volgt dat de overheid (rechter) gerechtigd is om bij ernstige levensdelicten de doodstraf te overwegen en toe te passen. De SGP zegt dat het Oude Testament de doodstraf in Genesis 9 vers 6 legitimeert en dat dit in het Nieuwe Testament bevestigd wordt in onder meer Romeinen 13 vers 4 of Handelingen 25 vers 11.