Bush verbiedt martelen terreurverdachten

De Amerikaanse president George W. Bush heeft†gisteren regels uitgevaardigd om te voorkomen dat vermeende terroristen worden gemarteld. De presidentiŽle order verbiedt wrede en onmenselijke behandeling en ondervraging van verdachten.

De CIA moet zich houden aan de afspraken in de Geneefse Conventies, waarin de behandeling van krijgsgevangenen is geregeld. Marteling wordt in het decreet omschreven als onaanvaardbaar. Dat geldt bijvoorbeeld voor seksuele handelingen of aanvallen op het geloof van de verdachte.

De regering-Bush ligt zowel in eigen land als in de rest van de wereld onder vuur vanwege ondervragingstechnieken die veiligheidsdiensten zouden hebben toegepast om informatie te krijgen van verdachte moslimterroristen.