Rouvoet wil ethische kwesties veranderen

Icoon Politiek André Rouvoet, de leider van de ChristenUnie, vindt dat ethische kwesties "hoog op de agenda" moeten komen bij de onderhandelingen over een coalitie tussen CDA, PvdA en CU. Dat zei hij dinsdag in het kamerdebat over de kabinetsformatie. Met ethische kwesties wordt politiek beleid over abortus, euthanasie en homohuwelijk bedoeld.

Hij reageerde daarmee op PvdA-leider Wouter Bos, die wetgeving over abortus, euthanasie en homohuwelijk als verworvenheden ziet en niet van plan is om deze in te zetten in de formatie. Als PvdA en CDA zouden inschikken bij de formatie, dan bestaan er mogelijkheden voor de ChristenUnie om beleid voor ethische kwesties te veranderen.

VVD en D66 waren kritisch op de ChristenUnie, omdat er Kamerbreed een grote meerderheid staat voor progressiviteit op ethisch gebied. ChristenUnie zou in de coalitieonderhandelingen van 2003 wel aan een coalitie deel hebben willen nemen, maar alleen als zij ethische kwesties mochten veranderen. Dat gebeurde toen niet, omdat ook toen een kamermeerderheid was voor progressief beleid op ethisch gebied. Rouvoet stelt echter dat dit niet waar is en zegt dat dat niet de reden is waarom D66 en niet CU toen in de coalitie terecht kwam.