'Knap koppie' presteert beter

Icoon WetenschapVaak wordt er laatdunkend gesproken over de intellectuele bagage van mensen die gezegend zijn met een knap uiterlijk. Dit blijkt echter volstrekt onterecht. Onderzoek wijst uit dat knappe mensen niet dommer zijn dan hun lelijke(re) medemens, maar juist slimmer.

Tijdens het Italiaanse onderzoek werden de deelnemende studenten (bijna 900) in vijf verschillende categoriën verdeeld, variërend van knap naar lelijk. In groep 5 zaten de studenten die volgens de professoren er het leukst uitzagen en in groep 1 zaten de meest onooglijken. Vervolgens moesten alle studenten hetzelfde examen maken, en werden de gemiddelde resultaten van de verschillende groepen met elkaar vergeleken. Daaruit bleek onder andere dat de studenten in categorie 4 maar liefst 36 procent beter scoren dan de studenten uit categorie 2.

De onderzoekers denken dat dit verschil ontstaat doordat de knappe koppies van jongs af aan meer aandacht van hun omgeving krijgen. Daardoor zouden ze een groot gevoel van eigenwaarde krijgen.