'Geef kanslozen ontheffing van sollicitatieplicht'

Icoon BinnenlandsSommige mensen zijn zo kansloos, dat ze waarschijnlijk nooit aan werk zullen komen. Toch moeten deze mensen constant solliciteren naar werk, als ze in aanmerking willen komen voor een uitkering. Tof Thissen, voorzitter van de Vereniging van Directeuren van de Sociale Diensten (Divosa), vindt dit niet kunnen en pleit voor een ontheffing van de 'sollicitatieplicht' voor kanslozen.

Het is volgens Thissen een ware kwelling voor kansloze mensen om steeds weer afgewezen te worden. Werklozen met fysieke, psychische of verslavingsproblemen worden zo steeds met hun neus op hun kansloze situatie gedrukt. Op dit moment is het juridisch gezien alleen mogelijk om mensen voor een heel korte periode een ontheffing te verlenen, waarna ze gelijk weer moeten solliciteren. Thissen zal aan staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken vragen om deze periode te verlengen.

De voorzitter benadrukt echter ook dat mensen met deze problematiek op een andere manier moeten worden gestimuleerd om aan de maatschappij deel te nemen.


Met dank aan dom_blontje voor de submit.