Nieuw model 'maakt tijdreizen mogelijk'

FatalException herschreef en submitte het volgende bericht, waarvoor dank!

Icoon Wetenschappelijk nieuwsWetenschappers hebben een model gepresenteerd waarin tijdreizen naar het verleden mogelijk is, aldus BBC News. Het nieuwe kwantummodel toont aan dat het mogelijk is terug te reizen in de tijd, zolang de veranderingen geen effect hebben op dingen die jou bekend zijn in het heden.

Kwantumgedrag is gebaseerd op mogelijkheden. Alle mogelijkheden doen zich tegelijkertijd voor tot het moment dat het gemeten of geobserveerd wordt. Iets wat je niet weet kan alles tegelijkertijd zijn. Dus alles wat iemand weet in het heden, kan niet veranderd worden door naar het verleden te reizen, maar er bestaat wel een kans dat je dingen kunt veranderen van de dingen die je niet weet in het heden. Zou je terug in de tijd reizen, dan zul je gedwongen worden bepaalde stappen te nemen die tot de voor jou bekende toekomst leidt en de dingen die je bekend zijn zullen niet veranderd kunnen worden.

New Scientist schrijft dat de kwantumtheorie tijdsreizen mogelijk maakt omdat er niets is dat kwantumgolven ervan weerhoudt terug in de tijd te reizen. Kwantumgolven die terug in de tijd reizen interfereren op vernietigende wijze met andere golven en dit voorkomt dat er andere dingen gebeuren dan die reeds plaats hebben gevonden. "Als je kwantummechanisch terug in de tijd zou reizen, zou je alleen de alternatieven zien die consistent zijn met de voor jou bekende wereld die je achter je liet", zegt Greenberger van de City University van New York.