Grote isp's helpen BREIN met vorderingen

E-Jey, djduke en owned.for.life hadden ons via de nieuws-submit te melden:

Logo Stichting BREINStichting BREIN, dat "speurt naar on- en offline piraterij", is gestart met het sturen van vorderingen aan p2p-gebruikers. Omdat de organisatie alleen de beschikking heeft over ip-adressen en niet over naw-gegevens, heeft het de hulp nodig van de internet service providers (isp's). Veel isp's blijken die hulp te geven.

BREIN vraagt de isp's de sommaties door te sturen aan hun klanten. Planet Internet, Het Net, @Home, Wanadoo en Tiscali hebben laten weten dit te doen. XS4ALL wil geen vorderingen doorsturen en werkt alleen mee aan vorderingen van een rechter-commissaris.

De burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom heeft de tekst van de door BREIN verstuurde vorderingen op zijn site gepubliceerd. In de vorderingen staan een sommatie aan de abonnee om zich aan BREIN bekend te maken, een onthoudingsverklaring die gericht is op voorkoming van verdere inbreuken in de toekomst en een schikking voor de geleden schade.

De onthoudingsverklaring verplicht de abonnee om nooit meer inbreuk te maken op de door Buma/Stemra uitgeoefende auteursrechten en de naburige rechten van de bij de NVPI aangesloten leden (de platenindustrie). Verder verplicht de abonnee zich na ondertekening om nooit meer "direct of indirect op enigerlei wijze betrokken [te] zijn of belang [te] hebben" bij de verspreiding van illegale bestanden op internet.

Als een abonnee de verklaring ondertekent en toch doorgaat met de verspreiding van bestanden, dan levert dat een boete van 5000 euro per dag op. Omdat de onthoudingsverklaring geen einddatum bevat, kan BREIN de peer-to-peer gebruikers ook in de verre toekomst een boete opleggen.

Bits of Freedom ontraadt internetters de verklaring te ondertekenen. BREIN vraagt de isp's om de naam, adres en woonplaats van de abonnee bekend te maken als deze niet binnen vijf dagen reageert. Als een provider de verklaring helemaal niet wil doorsturen naar de abonnee, dan vraagt BREIN per direct om de naw-gegevens.

Het is niet bekend of en zo ja hoeveel providers al naw-gegevens hebben verstrekt. Hiervoor zal BREIN waarschijnlijk eerst naar de rechter moeten stappen. Het is nog niet zeker of een rechter zal toestemmen met de eis van BREIN. BREIN heeft eerder aangegeven uit te zien naar een rechtszaak.